Gewichtige Gedachten – ontwikkeling boek

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewichtige Gedachten is een afstudeerproject van Sophie van Bragt. Na
haar afstuderen hebben Sophie en Frieda van der Loos-Boudesteijn besloten
het boek verder te ontwikkelen in een samenwerking en het daadwerkelijk
op de markt te zetten.

Sophie (1992), grafisch ontwerper, is in juni 2014
afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie. Als ontwerper is zij
gefascineerd door sociale vraagstukken. In februari 2015 start Sophie als
freelance grafisch ontwerper.
Frieda (1983), gewichtsconsulent en coach, met een eigen praktijk in
Rotterdam en is daarnaast werkzaam als coach/trainer in de GGZ. Zij
is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren en volwassenen die
worstelen met hun gewicht of zelfbeeld en maakt hierbij gebruik van
creatieve middelen, mindfulness en technieken vanuit de positieve
psychologie.

Het boek is geschreven voor vrouwen die:
• Worstelen met haar gewicht;
• In de war zijn over voeding door de diversiteit aan diëten en
boeken over voeding die er bestaan;
• Zoekende zijn naar een manier van leven waarbij er gezonde balans
is tussen bewust bezig zijn met voeding en beweging en genieten
van de genoegens die het leven te bieden heeft.

Gewichtige Gedachten: een opdrachten doe-boek

In een periode van zes weken laten we de lezer dagelijks een kleine opdracht
doen variërend van vijf tot tien minuten, waardoor zij zichzelf stap voor
stap meer bewust wordt van haar (eet)gedrag en leefstijl. De opdrachten
zijn gebaseerd op de thema’s emotie, afleiding, aandacht en structuur door
middel van bewustwording, creativiteit, activiteit. De handelingen die de
vrouw moet doen om te opdrachten te relateren zijn gerelateerd aan de
inhoud van de opdracht. Zo vraagt één opdracht in het boek bijvoorbeeld
om frustraties op te schrijven en deze vervolgens uit te scheuren en te
versnipperen.
De handelingen van de opdrachten variëren van inkleuren, opschrijven,
uitscheuren, opplakken tot het op pad gaan en ontdekken.
De naam van het boek heeft een dubbele laag. ‘Gewichtige Gedachten’
verwijst naar overgewicht en tegelijkertijd naar de psychologische strijd om
af te vallen waarin gedachten en de manier van denken een grote rol spelen.

Motivatie & Achtergrond

Het boek ‘Gewichtige Gedachten’ is bedoeld om af te rekenen met diëten,

de strijd tegen overgewicht en de psychologische problemen die als gevolg
van overgewicht kunnen optreden. Het draait in ons boek niet om het tellen
van calorieën of om wat je niet mag eten, in de praktijk blijkt immers dat dit
vaak averechts werkt en dat door jezelf restricties op te leggen, de verleiding
en het verlangen naar het ‘verboden’ voedsel, eerder groter wordt dan dat
dit afneemt.

Waar het in het boek wel om draait is het vergroten van zelfinzicht en
bewustwording, het inspireren tot een gezonde levensstijl en het stimuleren
tot creativiteit en activiteit, met als doel dat de lezer een bewuster,
gelukkiger en gezonder mens wordt. Bewustwording leidt tot ontwaken,
zien wat er gebeurt in je lichaam en leven, ontdekken wat de samenhang is.
Iedere gedragsverandering begint met bewustwording, een andere manier
van kijken. Deze belangrijke stap wordt veelal overgeslagen in boeken
die gericht zijn op afvallen en diëten, terwijl zonder bewustwording een
langdurige gedragsverandering haast niet mogelijk is.

Daarnaast stimuleren de opdrachten o.a. tot creativiteit en activiteit, welke
de kans op positieve emoties zoals plezier en het ervaren van flow kunnen
vergroten. Bijv. door tijdens een opdracht de lezer stil te laten staan bij haar
sociale relaties door deze te visualiseren en letterlijk in kaart te brengen,
wordt de lezer zich bewust van de betekenissen van deze relaties. Bij
een vervolgopdracht wordt de lezer gestimuleerd om een activiteit met
vrienden te ondernemen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen
het gelukkigst zijn wanneer ze met hun vrienden zijn (Csikszentmihalyi and
Hunter, 2003).

Verkennend veldonderzoek

Alle opdrachten zijn reeds uitgevoerd door een aantal vrouwen van
verschillende leeftijden met als doel te analyseren hoe zij de opdrachten
ervaren. Het grote deel van de testdames waren enthousiast en gaven aan
het boek te willen kopen. Daarnaast gaven zij aan dat ze door de opdrachten
over zichzelf geleerd hebben en bepaalde elementen uit de opdrachten met
zich mee zullen dragen door bewustwording. Om een beeld te geven staan
hieronder een aantal voorbeelden van ingevulde opdrachten door de dames.GG1

 

 

 

 

 

 

 

GG2

 

 

 

 

 

 

 

GG3